Fejlesztés Menedzser
2011-10-13 14:09:33.0

A Fejlesztés Menedzser a szolgáltatási tevékenységek átfogó és barátságos nyilvántartási rendszere, amely képes egymástól teljesen független egyedi feladatok vagy egymásra épülő, szoros logikai és kronológiai kapcsolatban álló fejlesztések, és bonyolult projektek kezelésére. Rugalmasan paraméterezhető szoftver, a felhasználó az adott fejlesztés szakma-specifikus jellemzőit maga a felhasználó állíthatja be. A rendszer használható például általános irodai feladatkezelésre, informatikai tevékenységek támogatására, építészeti projektek kezelésére, stb.

A rendszer az adott fejlesztéssel kapcsolatos valamennyi tevékenységet integrálja, a fejlesztésben közreműködő személyek, szervezetek mindegyikét kiszolgálja. Az alkalmazott technológia következtében a földrajzilag elkülönülő szervezetekben folyó tevékenységek is integrálhatóak, illetve távolról is figyelemmel kísérhetőek a rendszer segítségével. Az adminisztrálásban a legjobb gyakorlat elve alapján differenciál, úgy tartja nyilván a tevékenységeket, hogy azok nagyságához, és bonyolultságához illeszkedő optimális adminisztrálási és hatékony ellenőrzési funkciókat rendel. A projektek sokaságán dolgozó humán erőforrásokat is integrálja, így jelentős segítséget ad az erőforrás tervezéshez. A munkaidő nyilvántartás révén képes a tényleges erőforrás felhasználást is követni. Maximálisan támogatja és irányítja a munkafolyamatokat. A fejlesztési munkafolyamatok eseményeit, és azok dokumentálási előírásait és teljesülésének feltételeit a rendszer felhasználója maga definiálhatja.

A Fejlesztés Menedzser fokozatosan bevezethető rendszer, a felhasználó által állítható a szervezeti működés szabályozottságának mértéke (a "laza-szigorú" skálán) a szervezeti kultúrához igazítva állítható, időben is folyamatosan változtatható. Ennek köszönhetően a bevezetés sikeressége garantált.

Egyedülálló kommunikációs platformot biztosít a különböző szervezeti egységekben, de egyazon fejlesztésen dolgozó munkatársak részére, mivel a munkájukhoz közvetlenül, vagy közvetve szükséges információkat szelektív módon, célorientáltan érhetik el. Felhasználóinak elektronikus levelet küld, ha azoknak kötelezettségük keletkezik a rendszerben. A feladatok végrehajtásában érintett személyek ily módon haladéktalanul értesülnek személyüket közvetlenül érintő eseményekről, anélkül, hogy a rendszerbe be kellene lépniük.

A dokumentálás és minőség biztosítás általános segédeszköze a Fejlesztés Menedzser, amely a dokumentációs szabványoknak és a munkafolyamatoknak a betartását eredményezi úgy, hogy közben igen jelentős, de relatíve csekély ráfordítást igénylő adminisztrálási támogatást is ad. Hathatós eszköz a felülről kezdeményezett változások (pl. különféle szabványok, eljárások, ISO felkészülés) bevezetésében, mert kikényszeríti a belső szabványok használatát, vagy ahol ilyen nincs, ott alkalmas a belső szabványok kialakításához, gyors és megkerülhetetlen bevezetéséhez. A döntési hierarchiához igazodó, paraméterezhető hozzáférési jogosultsági rendszerrel rendelkezik. A rendszer a fejlesztésben résztvevő személyek részére szerepköröket definiál, az eltérő szerepkörhöz eltérő rendszerhasználati jogosultság tartozik, amely azonban igazodik a szervezetben betöltött beosztásokhoz, illetve a fejlesztésben az adott személyhez ténylegesen delegált jogokhoz.

Ez a felső és középvezetői igényeket komplex módon kiszolgáló vezetői információs rendszer, amely a megfelelő lekérdezések következtében lehetőséget ad a vállalati felső vezetés, és az irányító testületek (igazgatóság, felügyelő bizottság) információs igényeinek gyors, naprakész, választható aggregátúsági szintű, strukturált, szerkesztett és színvonalas megjelenésű kielégítésére is.

A Fejlesztés Menedzser felhasználó barát, használata könnyen elsajátítható, bevezetése nagyvállalati környezetben is gyors. Emellett biztonságosan és az alkalmazott webes technológiának köszönhetően költség-hatékonyan üzemeltethető. A rendszer intraneten és az interneten keresztül egyaránt használható. Íme az alkalmazásának néhány előnye:

  • Költség-hatékony üzemeltetés, kapcsolódó beruházások nem szükségesek.
  • Online rendszer, naprakész információk
  • Átlátható, transzparens működés
  • Hatékony tulajdonosi kontroll
  • Egyértelmű felelősség delegálás
  • Jelentésírás (riport készítés) megszűnik

Rendszerünket jelenleg a következő szervezetek használják:

  • Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt.
  • EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
  • HVB Bank Zrt.
  • Duna Fejlesztési Kft.

A rendszer JAVA nyelven készült, JBoss alkalmazás szerveren fut és MySQL vagy MS SQL Server adatmotort használ.


Nagy örömünkre szolgál, hogy elnyertünk az Új Magyarország Fejlesztési Terv részeként a GOP-1.3.1-08/B-2009-0041 pályázatot, melynek keretében az Európai Unió és a Magyar Állam hozzájárulásával meg tudjuk újítani ezt az alkalmazást, hogy a partnerek igényeit jobban kielégítő, még használhatóbb rendszert tudjunk ajánlani meglevő és leendő új ügyfeleinknek.


A pályázat kapcsán köszönettel tartozunk a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. munkatársainak is áldozatos segítségükért.

Sikeresen megszültett a rendszer jelentősen nagyobb tudású verziója, amire fejlesztés alatt, mint "ProjektMester" hivatkoztunk, végül a ProMaestro nevet kapta. További információk találhatók a dedikált honlapokon:
www.promaestro.info
www.promaestro.eu
www.promaestro.hu

Kategóriák: Referenciák: Kapcsolódó fejlesztés: