ProMaestro
2011-03-01 20:52:10.0

Fontos! Ez a rendszer jelenleg is fejlesztés alatt áll, így a következőkben ismertetett információkban elképzelhetők kisebb változások.
(A rendszer a fejlesztés alatt a "ProjektMester" nevet viselte, végül a ProMaestro elnevezést kapta.)

A ProMaestro egy projektkezelő szoftver, azonban alkalmas fejlesztések, feladatok és tevékenységek nyilvántartására is.


A projektkezelés hatóköre

Projektindítási igények kezelése
A modul a projekt előkészítésével kapcsolatos információk nyilvántartására szolgál, így már a szerződéskötés előtti információkat is kezeli a rendszer. Az ügyfél, a leendő szerződéses partner közvetlenül is beírhat a rendszerbe, sőt felhatalmazott képviselője elektronikusan alá is írhatja specifikált elvárásait, szerződéskötési szándékát. Az ügyfél, a megrendelő, részt vehet a termék, szolgáltatás átvételében is, elektronikusan igazolhatja a teljesítést, vagy beírhatja a rendszerbe a kifogásait.

Projekt indítási döntések támogatása
Az arra jogosult vezető döntheti el, hogy indítanak-e projektet, vagy sem. Azt is eldöntheti, hogy a projektindítási döntést ő maga akarja meghozni, vagy valamelyik vezető társára bízza azt. Ha a döntés a projekt elindítása, akkor a leendő projekt alapjait rögzíti a rendszerbe. Ezek: mely vállalaton belüli szervezetek, és külső cégek vesznek rész a projektben, mely szervezet lesz a felelős a projekt kezeléséért, ki lesz a projekt vezetője, a felkínált sémák segítségével meghatározza a projekt kockázatát, ha korábban volt már hasonló projekt, akkor kijelöli, hogy ezek közül melyikre hasonlítson a projekt. Ez utóbbi a projekt sablon kiválasztását jelenti.

Projekttervezés és jóváhagyás
A projektvezető megtervezi a projektet. A megtervezés a projekt feladatokra bontását, az egyes feladatok felelőseinek és a feladatok végrehajtásába bevont személyeknek (erőforrások) a kijelölését, a határidők, a költségek és a elkészítendő dokumentációk listájának tervezését jelentik. A projektvezető arra is javaslatot tehet, hogy szerinte kiknek kell a megtervezett projektet jóváhagyni. Ha már volt hasonló projekt, annak jóváhagyóit a rendszer alapértelmezésként felkínálja, de ezt a projektvezető megváltoztathatja. Ha a projektvezető befejezte a tervezést, aláírja a projektet és utána a többi kijelölt jóváhagyó is aláírja a projektet. Természetesen bárki visszautasíthatja az aláírást, indoklással. Ha mindenki aláírta, akkor a projekt végrehajtható állapotba kerül.

Projekt megvalósítás végigkísérése
A megvalósítást a program magas szintű automatizáltsággal követi. A gyakrabban bekövetkező eseményekről a rendszer automatikusan üzenetet küld azoknak a személyeknek, akiknek a folytatáshoz tenniük kell valamit. Például, ha egy előkészített igényről dönteni kell, a rendszer automatikusan értesíti azokat a személyeket, akik az adott kérdésben dönthetnek. A projektbe delegált tagok, a saját feladataik teljesítését szintén beírják a rendszerbe. A közelgő, vagy a már lejárt határidőkről a rendszer automatikusan értesíti a projektvezetőt.

Projekt eredmények követése
Uniós követelmény, be lehet írni, hogy milyen értékben, vagy a természetes mértékegységben elért eredményeket hozott a program.

Váratlan események kezelése
A váratlan események, ezek általában problémák, azonnali intézkedést követelnek. Ilyenkor a projektvezető a felmerült problémák megoldására felelőst jelöl. A program, a váratlan események megoldására tett minden kísérletet, minden lépését rögzít, ki-mikor-mit tett. A váratlan esemény kezelése addig tart, amíg az arra jogosult személy a felmerült problémát megoldottnak nem minősíti. A váratlan esemény megoldásába bevont összes személy, a megoldásra irányuló lépésekről, azonnal elektronikus értesítést kap.

Projekt lezárás
A projekt lezárására irányuló eljárás, amely dokumentálási követelményeket is tartalmazhat.


Funkciócsoportok menedzselése

Alapadatok, beállítások, adminisztráció
Itt lehet szervezeteket, személyeket, szabványos projektelemeket, dokumentum típusokat, költségtípusokat, szaktudásokat stb. felvenni, szerepköröket létrehozni, a hozzájuk rendelt funkció elérési jogokat beállítani. Ezen kívül számos beállítási lehetőség van, jelszótörlések, személyek, munkafolyamatok, stb. letiltása. Az alapadatok köre szervezetenként eltérő is lehet.

Ügyfelek, cégek
Itt állítható be, a rendszer egycéges vagy többcéges jellege. Az egycéges a hagyományos megoldás, a cégen belül tetszőleges szervezetek tetszőleges projekteket kezelhetnek. A többcéges változatban van egy kitüntetett cég, (vagy projektközpont), amelynek tetszőleges számú ügyfele lehet, minden ügyfelének tetszőleges számú projektje. A projektekbe tetszőleges, (egymástól független) cégek vonhatók be. Minden cég minden dolgozója beléphet, dolgozhat a rendszerbe, de csak a saját adatait láthatja. Ugyanaz a cég a különböző projektekben különböző szerepeket tölthet be. A többcéges rendszer alkalmas a legkülönfélébb üzleti modellek (projektközpontok, holding - leányvállalatok, fővállalkozó – alvállalkozó, stb.) kiszolgálására.

Személyes feladatok
Minden, a rendszerbe felvett dolgozónak személyes modulja van, ebben jelennek meg a feladatai, vagy azok az információk, amelyek az adott személyt érintik. Itt lehet a jelszót váltani. A modul az adott személy feladatait csoportokba foglalva tartalmazza, a csoportok: engedélyezések, valamely projekthez, valamely váratlan eseményhez kötött feladatok, munkaidő nyilvántartási feladatok, a projekten belüli kommunikációt gyorsító "üzenőfalon" érkezett üzenetek. A feladatok közül bármelyikre kattintva abba a menüpontba ugrik a rendszer, ahol az adott feladat végrehajtható.

Projektek
A projektekkel végezhető főbb műveletek: jóváhagyás, módosítás, halasztás és újraindítás, megszakítás, lezárás. Az egyes műveletek elrendelőit, dátumát, a rendszer tárolja. Szintén nyilvántartja a rendszer, hogy egy projekt milyen igényekkel, vagy más projektekkel, milyen kapcsolatban van. A projektek rendszeres állapotjelentését a program automatizáltan előállítja, vagy támogatja.

Projektfeladatok
A projektek feladatokból állnak, ezeket le lehet bontani alfeladatokra, a feladatokhoz felelősök, határidők, dokumentumok rendelhetők. A projektfeladatok között kitüntetett szerepe van a Szabványos feladatnak, amely attól szabványos, hogy bármelyik projektbe szerepel, ugyanazt jelenti, ugyanúgy kell végrehajtani, és ugyanúgy kell dokumentálni. A feladatok szerkesztését grafikus eszközök segítik, de a határidők a hagyományos dátum beírással is megadhatók. A feladatok készültségi szintjét is kezeli a rendszer.

Projektsablonok
A projektsablon célja, hogy hasonló projektek esetében ne kelljen a projekt tartalmát újra kitalálni, hanem a már bevált megoldást át lehessen venni. A projektsablonban olyan szabványos feladatok vannak, amelyeket minden projektnél ugyanúgy kell végrehajtani. A sablon további két eleme a projekt tartalmát és indítását jóváhagyó "aláírók" köre, valamint az elkészítendő dokumentációk típusa. A projektvezető a tervezéskor eltérhet a sablontól. A sablon használata jelentős mértékben lecsökkenti a projekt tervezésére fordított időt.

Erőforrás
A rendszer humán és eszköz típusú erőforrásokat kezel, beleértve ebbe azok fajlagos költségét, rendelkezésre állását. A személyeknek, a konkrét projektbe történő delegálásakor, megtekinthető az adott személy foglaltsága, és az is, hogy az adott időszakban mivel van leterhelve. A pillanatnyi leterheltség mellett lekérdezhető az erőforrások havi, negyedéves, stb. kihasználtsága, és az is, hogy az adott időszakban mire használták, vagy mivel foglalkozott az erőforrás.

Dokumentum
A rendszerben különféle dokumentum típusokat, és ezek tartalmát (dokumentáció szabványokat) lehet rögzíteni. Ezek hozzárendelhetőek valamely projekt feladathoz, és készültségi állapotuk követhető. A dokumentációhoz aláírókat lehet rendelni, a dokumentáció aláíróját (aláíróit) és az aláírás időpontját a rendszer tárolja. A dokumentációk különböző verzióit is kezeli a dokumentummenedzselő modul. A rendszerhez, interfészen keresztül, a kereskedelmi forgalomban kapható dokumentációkezelő szoftverek is kapcsolhatók.

Költségek
A költségeket projektenként, azon belül feladatonként lehet tervezni. A tervezett költségek mellett a ténylegesen felmerült költségek is nyilvántarthatók. A költségtípusokat a felhasználó maga határozhatja meg, a projektek költségei szervezetenként összesíthetőek.

Kommunikáció
A rendszer figyeli és követi a munkafolyamatok megvalósulását. A személyeket érintő feladatokat, eseményeket automatikusan berakja az illető személy személyes moduljába. Bizonyos eseményekről a rendszer automatikusan e-mailt küld az érintett személyeknek. A váratlan események megoldásába bevont összes személy a megoldás minden lépéséről azonnal e-mailt kap. A rendszerben üzenőfal működik, ezen keresztül, a dolgozók eljárásbeli véleményeket, üzeneteket küldhetnek egymásnak. A problémamegoldással kapcsolatos szakmai viták, fórumok lehetőségét a wiki modul biztosítja, amely szakértői tudásbázisként is működhet.

Munkafolyamatok
A főbb munkafolyamatok vázát a projektek életciklusa (tervezési, jóváhagyási, megvalósítási, lezárási) jelenti, projekten belül pedig a projekt megvalósítása során egymást követő feladatok megoldása. Kitüntetett szerepe van a projektsablonnak, amely maga is egy munkafolyamatot jelent, hasonló projekteket hasonló folyamatok szerint kell végrehajtani. A munkafolyamat "motorja" a rendszer egészében jelen van, és használatával a projekt, a projektfeladatok, a dokumentációk, az aláírások, eseményei stb. követhetők, visszakereshetők. A workflow motor beépítése lehetőséget ad arra is, hogy (a későbbiekben) a felhasználó maga is hozzon létre munkafolyamatokat.

Riportok, listák
A riportok paraméterezhetők. A listák oszlop sorrendjét, a sorok sorrendjét a felhasználó határozhatja meg, minden lista saját keresővel van ellátva, a listák tartalma, több mint 10 fájlformátumba konvertálható.

Munkaidő nyilvántartás
A nyilvántartás integráns része a rendszernek, kényelmes megoldás segíti annak elkészítését. A mátrix rendszerű nyilvántartást is kezeli a rendszer, azaz ha valaki a saját szervezetében is dolgozik, de e mellett más projektbe is delegálva van, akkor munkaidő kimutatását azok a vezetők írják alá, akik az adott szervezet, vagy az adott projekt vezetői.

Szoftverfejlesztések
Ha akár az egész projekt, vagy annak valamelyik feladata egy szoftver kifejlesztése, akkor erről a rendszer bővebb információkat is tárol, például: mely szoftver, vagy szoftverek mely verzióját fejlesztik, milyen változtatás hajtanak végre, stb.

Interfészek

 • aktív beléptető modul (Actív Directory)
 • más projektek (MS Projekt, Primavera, stb) importja
 • dokumentumkezelő rendszerek: interfész a JCR API, amelyen keresztül HP, Oracle, SAP, IBM, stb. dokumentumkezelők csatlakoztathatók.

Nyelvi változatok

 • magyar
 • angol

Szoftver struktúra

 • nyílt forráskódú alkalmazás szerver
 • java futtató környezet
 • szabad, és kereskedelmi forgalomban kapható:
  • operációs rendszerek
  • adatbázis kezelők (platform független interfész)

Rendszerbevezetés

 • paraméterezés 5-10 munkanap
 • oktatás, 3 nap csoportonként
 • segítségnyújtás a használat kezdetén 1-4 hét

Üzemelés

 • 7x24 órás folyamatos üzem

Értékesítési módok

 • A rendszer használati jogának megvásárlása, telepítés a megrendelőnél.
 • WEB–es elérés, a rendszer üzemeltetéséről, mentéséről a szállító gondoskodik.

Termékcsomagok

 • irodai alkalmazás (1-10 fő)
 • professzionális alkalmazás (10-50 fő)
 • vállalati alkalmazás (50-2000 fő)

Az immáron kész ProMaestro rendszerről további információk találhatók a következő honlapokon:
www.promaestro.info
www.promaestro.eu
www.promaestro.hu

A termék megszületését az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében elnyert GOP-1.3.1-08/B-2009-0041 pályázat tette lehetővé.


Külön köszönettel tartozunk a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. munkatársainak a pályázat során nyújtott segítségükért.

Letöltések: Kategóriák: Kapcsolódó fejlesztés: